BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

 Selected works

 

 

 • QueenTaitu.jpg

  Drottning Taitu av Etiopien, 2011. 77 x 122 cm, ull på linvarp.
  Även illustration i boken Woven into the tapestry, printed 2016. © B Sahlström

  Queen Taitu, Portrait of Ethiopian Queen, 77 x 122 cm, Wool och linen warp, 2011.
  Illustration in Woven into the tapestry, printed 2016. 
  © B Sahlström  

 • Virtual Friends 2.jpeg

  Virtual Friends, 2014. 200 x 264 cm, Uppsala Stadsbibliotek. Parafras på Hanna Pauli's målning Vännerna (1900-1907) Porträtt: Ulrika Knutson, Selma Lagerlöf, Per-Anders Fogelström, Kristina Lugn, Ellen Key, Hanna Pauli/Janus face/Berit Sahlström, Helena Henschen, Germain Greer, Moa Martinson, Simone de Beauvoir, Sonja Åkesson, Judith Butler, Jamaica Kincaid. 2014 © B Sahlström 

  Virtual Friends, 2014. 200 x 264 cm, Uppsala Public City Library. Paraphase of Hanna Pauli's painting The Friends (1900-1907) Portraits of: Ulrika Knutson, Selma Lagerlöf, Per-Anders Fogelström, Kristina Lugn, Ellen Key, Hanna Pauli/Janus face/Berit Sahlström, Helena Henschen, Germain Greer, Moa Martinson, Simone de Beauvoir, Sonja Åkesson, Judith Butler, Jamaica Kincaid. 2014 © B Sahlström 

 • Pankhurst 2 Reduced.jpg
  Sylvia Pankhurst minnesbänk med inslag av Sylvia Pankhurst 3 av Berit Sahlström, 2006, invigd 2012
  Tim Ward/London Borough of Redbridge. © Tim Ward
   
  Sylvia Pankhurst bench, including part of Sylvia Pankhurst 3 by Berit Sahlström, 2006.
  Installed 2012, Tim Ward/London Borough of Redbridge 
  © Tim Ward
   
 • Astrid.jpg

  Susa min lind. Astrid Lindgren  2008 173 x 114 cm, ull på linnevarp. Detalj. Det centrala motivet i väven är bearbetat från bild av fotograf Roine Karlsson. © B Sahlström

  Wind in my linden tree. Astrid Lindgren  173 x 114 cm, wool on linen warp. Detail. 2008. The central motif is built on the wellknown photo by Roine Karlsson (curtesy of R Karlsson), also used for postal stamps in Sweden. 
  © B Sahlström

 • Refelction 2.jpg

  Speglingar 2  Detalj, 2005. Ull på linnevarp. © B Sahlström 

  Reflections  Detail, 2005. Wool on linen warp (sold)© B Sahlström 

 • Speglingar3.JPG

  Speglingar  Silc screen på linne, 2006 (såld). © B Sahlström

  Reflections  Silc screen print on linen (sold) 2006. © B Sahlström 

 • Selma Lagerlof 2Detail2.jpg

  Butoselma  Porträtt av Selma Lagerlöf, 2008. 102 x 71 cm, ull på linvarp. Gottsunda bibliotek/kulturcentrum. 
  © B Sahlström 

  Butoselma  Portrait of Selma LagerlöfSwedish author, Nobel Prize Winner 1909102x71 cm, wool on linen warp, 2008 (bought by City of Uppsala to Gottsunda Cultural Centre/Library) © B Sahlström 

 • Karin Westman BergII.jpg

  Karin Westman Berg (1914-1997). Portalfigur för kvinno- och könsrollsforskning, tilldelades professors namn. 230x140 cm, ull på linvarp. Uppsala universitetshus, sal XI. Byggt på foto av Inger Harnesk.

  Karin Westman Berg (1914-1997). Portal figure for women's and gender role research, assigned professor's name. 230X140 cm, wool on linnen warp. Uppsala university main building, room XI. Based on photo by Inger Harnesk.

 • PionjärII.jpg

  Pionjär  Anonym. En av de första kvinnliga studenterna vid Uppsala universitet. 230x140 cm, ull på linvarp. Uppsala universitetshus, sal XI.

  Pioneer  Anonymous. One of the first female students at Uppsala University. 230x140 cm, wool on linnen warp. Uppsala university main building, lecture room XI.

 • Gamla fru Pankhurst1.jpg

  Sylvia Pankhurst 7  2007. Porträtt av åldrande Sylvia. 103 x 88 cm, ull på linvarp.
  Även illustration i boken Woven into the tapestry, 2016. © B Sahlström 

  Sylvia Pankhurst 7 Portrait of aging Sylvia Pankhurst103x88 cm, 2007, wool on linen warp
  Illustration in Woven into the tapestry, printed 2016. © B Sahlström

   

 • grusgang.jpg

  Grusgång 63x72 cm, 2006. Ulla på linvarp © B Sahlström 

  Gangway  63x72 cm, 2006. Wool on linen warp (sold) © B Sahlström 

 • KVINNORUMII.jpg

  Kvinnorum  Forskare och studenter genom tiderna. Bibliotekarien Lisa Rolf (1887-1932), matematikern Sonja Lyttkens (1919-2015), diplomaten och statsrådet, Nobelpristagare Alva Myrdal (1902-1986), första kvinnliga fil dr i Sverige, Lydia Wahlström (1869-1954), juristen Elsa Eschelsson (1861-1911), Vid bordets kortsida Greta Beckius, (1886-1912), fritänkaren som sökte rätten att ge/ta/omforma kvinnoperspektiv. I förgrunden litteraturkritikern mm Klara Johansson (1875-1948). Runt bordet studenter från olika tider (anonyma). Uppsala universitet, lärosal XI. 2016 © B Sahlström

  Women's Room  Academics throughout the ages. Librarian Lisa Rolf (1887-1932), mathematician Sonja Lytkens (1919-2015), Diplomat, Social democratic minister, Nobel Price Winner Alva Myrdal (1902-1986), first woman PhD in Sweden Lydia Wahlström (1869-1954), jurist Elsa Eschelsson (1861-1911), in white dress young Greta Beckius, (1886-1912), free thinker who sought the right to give women's perspective on their lives, also in sexual terms. In foreground literature critic Klara Johansson (1875-1948). Around the table also students from different time periods (anonymous). Comissioned by Uppsala university, now placed in main building, lecture room XI. 2016 © B Sahlström

 • SabaHEL.jpg

  Drottningen av Saba  2010. Ull på linvarp. Uppsala Cancerklinik. © B Sahlström

  Queen of Sheba. Detail  Wool on linen wool, 2010. Uppsala Cancer Clinic © B Sahlström 

 • Princesstårta.JPG

  Princesstårta I  2010. Ull på linvarp. Konstnärliga fakultetens kansli, Bryggeriteatern, Malmö. © B Sahlström

  Princess cake I (traditional Swedish cake) 2010. Wool on linnen warp.
  Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University. © B Sahlström
   

 • Asker2kompr.jpg

  Fönstret  ca 120 x 160 cm. I sin rätta miljö. Ull på linvarp. © K Asker, B Sahlström (såld)

  The Window  Wool on linnen warp. Ca. 120 x 160 cm. © K Asker, B Sahlström (sold)

 • Sylvia Pankhurst 3.jpg

  Sylvia Pankhurst 3 Porträtt av den unga sufragetten och anti-fascisten, 2006 (såld), 103 x 76 cm, ull på linnevarp © Berit Sahlström

  Sylvia Pankhurst 3 Portrait of young sufragette, anti-fascist. 103 x 76 cm, wool on linen warp, 2006 (sold) © Berit Sahlström

 • Gerd EnequistII.jpg

  Professorsprofil  Geografen Gerd Enequist (1903-1989) var universitetets första kvinnliga professor. Korsningen Luthagsesplanaden/Kyrkogårdsgatan. 230x140 cm, ull på linvarp. Uppsala universitetshus, sal XI.

  Professor's Profile Geographer Gerd Enequist (1903-1989) was the first woman appointed professor at Uppsala University. 230X140 cm, wool on linnen warp. Uppsala university main building, room XI.

 • Flygandestolar.jpg

  Flygande Stolar  2012, 90 x 114 cm. Konstnärliga fakultetens kansli, Bryggeriteatern, Malmö. 

  Flying Chairs  2012, 90 x 114 cm, wool on linen warp, © B Sahlström
  Malmö Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University.

 • Emperor and Sylvia.jpg

  Sylvia Pankhurst i samtal med kejsaren Haile Selassie, troligen i Baath, under hans exil i England. I bakgrunden kejsarens vän Asfaw Kebede. Ull och lin på linvarp, 67 x 82 cm, 2006. Vävd efter foto taget av unge Richard Pankhurst. © Berit Sahlström

  Sylvia Pankhurst meets Emperor Haile Selassie and Ato Asfaw Kebede, probably in Baath, UK. Wool and linen on linen warp, 67 x 82 cm, 2006. Wowen from photo from the 1930's taken by young boy Richard Pankhurst (n.f.s)
  © B Sahlström 

 • DSC_0745.JPG

  Etiopiska vetenskapsakademin (utställning), Addis Ababa, 2016. © Getahun Assefa

  Exhibition, Ethiopian Academy of Sciences, March 2016. Photo: ©Getahun Assefa

 • DSC_0726-1.JPG

  Drottning Ahyewa 2015, 74 x 131 cm, ull på linvarp. Även illustration i boken Woven into the tapestry, 2016. 
  Från utställning i Etiopiska vetenskapsakademin, Addis Ababa, 2016.© Getahun Assefa

   Queen Ahyewa 2015, 74 x 133 cm, wool on linen warp by Berit Sahlström. From exhibition, Ethiopian Academy of Sciences, March 2016. Photo: © Getahun Assefa

 • BrittBeskuren.jpg

  Britt Löfgren (1956-2012), 2009, 96 x 76 cm, ull på linnevarp. © B Sahlström

  Britt Löfgren (1956-2012)96 x 76 cm, wool on linen warp. 2009 © B Sahlström 

 • Denises.JPG

  D's vallmo  62 x 65 cm, 2013. Ull på linnevarp. © Berit Sahlström (såld)

  D's Poppies  62 x 65 cm, 2013. Wool on linnen warp. © Berit Sahlström (sold)

 • KwaZulu-Natal.jpg

  KwaZulu-Natal  Ull på linnevarp, 2006. © B Sahlström

  KwaZulu-Natal  Wool on linen warp, 2006© B Sahlström (n.f.s.)

 • White&YellowLandscapeDetail.jpg

  Vitt och gult landskap 105 x 118 cm,  ull på linnevarp, 2008. (såld) © B Sahlström 

  White and yellow landscape 105 x 118 cm,  wool on linen warp, 2008. (sold) © B Sahlström