BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

CV

 

 

 

1974            Kursverksamhetens konstskola, Uppsala.
1990            Fil dr i konstvetenskap (politiska affischer i Etiopien och Moçambique)
1990-2006   Forskare o lärare vid Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Gävle.
2006--          Konstnär, bildvävare

Utställningar

2007            Cornell Univ., USA
2007            Sylvia Pankhurst Festival, Woodford, London, UK
2007            Kvarnbolund, Uppsala
2008            Femivalen, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala
2008            Sylvia Pankhurst tapestry, Redbridge Museum, UK
2008            Fjällstugan, Jönköping
2009-2011   Kulturnatten, Uppsala
2010            Upplandssalongen, Uppsala Konstmuseum
2011            Clarion, Uppsala - International Women's Day 
2011            Uppsala.doc, Å-huset, Uppsala
2011            Rosa Huset, Gävle
2011            Galleri 1, Uppsala
2012            Uppsala Cancerklinik
2014            Författarnas vävporträtt. Å-huset, Uppsala
2014            "Uppsamling" ("Butoselma"), Uppsala konstmuseum
2016            Etiopiska vetenskapsakademin, Addis Ababa
2016            Malmö Stadsbibliotek
2017            Uppsala Stadsbibliotek

Offentliga utsmyckningar

2012            "Butoselma", Gottsundabiblioteket, Uppsala
2012            Sylvia Pankhurst bench, London Borough of Redredige, London, UK
2012            Drottningen av Saba. Uppsala Cancerklinik
2013            "Flygande stolar" I-II, "Princesstårta" I-II, Lunds Universitet, Konstnärliga fakultetens kansli, Malmö
2016            "Virtual Friends" Stadsbiblioteket, Uppsal
2017            "Kvinnorum", "Professorsprofil", "Karin Westman Berg", "Ellen Fries", "Pionjär": lärosal XI, Uppsala universitet
2017            "Tänk fritt, tänk stort", Uppsala universitet, lärosal I

Publicerat, urval

En av grundarna till konstvetenskapliga tidskriften Valör (1984-2014)
Ryska affischer 1917–1922 (1984)
Political Posters in Ethiopia and Mozambique (1990)
Texter i Nationalencyklopedin, 1990-talet
Islamic Art  in Subsaharan Africa (1995), 
BIldförståelse inom och mellan kulturer (1997)
"Svensk design – modernism och exotism", NAMU, Nationalmuseums Årsbok, (2006) 

Illustrationer, artiklar, medlemskap, stipendium

Illustration, Encyclopaedia Aethiopica (Sylvia Pankhurst)
Omslag, Sylvia Pankhurst, Citizen of the World, by Shirley Harrison, ed. Susan Homewood, 2009
Omslag, Sylvia Pankhurst - A Classroom Companion, by Shirley Harrison, ed. Talvinder Bhullar, 2009
Woven Into the Tapestry. How Five Women Shaped Ethiopian HIstory. Text by Tekeste Negash. Tapestries by Berit Sahlström, Tsehai Publishers, Loyola Marymount University, California, 2016. ISBN Paperback: 978-1-59-907119-0; ISBN Hardcover: 978-1-59-907120-6

 2017 http://www.osterlenmagasinet.se/article/en-sprudlande-glad-stipendiat/
 http://gota.media/wAJq
Biografisk artikel av L. Berg, BIZ&ART nr 12, sid 34-38) 
Biografisk artikel, Uppsala Nya tidning 16/12 2011
Arbetarbladet 22/7 2011

Medlem i Konstnärernas Riksorganisation / KRO, Nordic Textile Art, Konstnärscentrum Syd, Nätverket Textil Konst i Skåne, Nationella och internationella Konstkritikersamfundet / AICA

2017            Bror Ljunggrens Minnesfond. Resestipendium

 

...............................

 

After her shorter artistic and longer academic education, Dr. Sahlström initiated courses in African art history at Uppsala University and worked as researcher and art history lecturer in Linköping, Uppsala and Gävle universities. She was a project leader in bilateral research and education projects with Center of Visual Art/CVA, Univ. of Kwa-Zulu Natal, South Africa 2000-2006 and she taught courses in artistic development. 

Berit Sahlström has published in the fields of cultural studies, art critic and African art history, such as Political posters in Ethiopia and Mozambique (1990), Islamic Art and Culture in Sub-Saharan Africa (co-ed, 1995), Visual Comprehension within and between cultures (in Swedish, 1997); also texts to the Swedish National Encyclopedia during the 1990's, and wrote ”The Exotic Design Nation”, in NaMu, National Museum Yearbook, Stockholm 2006.

She has contributed with illustrations to Encyclopaedia Aethiopica (Sylvia Pankhurst), Sylvia Pankhurst, Citizen of the World, by S. Harrison, ed. S. Homewood (cover), Sylvia Pankhurst - A Classroom Companion, by S. Harrison, ed. T. Bhullar (cover), and Woven Into the Tapestry. How Five Women Shaped Ethiopian HIstory, Text by Tekeste Negash. Tapestries by Berit Sahlström, Tsehai Publishers, Loyola Marymount University,  2016.

Biografical article (in Swedish) by L. Berg, BIZ&ART nr 12 (p 34-38)
Exhibitions

2007            Cornell Univ., USA
2007            Sylvia Pankhurst Festival, Woodford, London, UK
2007            Kvarnbolund, Uppsala, Sweden
2008            Women Arts Festival, Uppsala
2008            Redbridge Museum, UK
2008            Fjällstugan, Jönköping, Sweden
2009            Culture Night Uppsala, Sweden
2010            The Annual Art exhibition, Uppsala Art Museum, Sweden
2011            Clarion, Uppsala - International Women's Day, Sweden
2011            Uppsala.doc Å-huset, Uppsala, Sweden
2011            Rosa Huset, Gävle, Sweden
2011            Galleri 1, Uppsala, Sweden
2012            Uppsala Cancer Clinic, Sweden
2014            Å-huset, Uppsala, Sweden
2014            Exhibition of artworks in public space ("Butoselma"), Uppsala Art museum, Sweden
2016            Ethiopian Academy of Science, Addis Ababa
2016            Public City Library, Malmö
2017            Public City Library, Uppsala

Artworks in public spaces. Memberships. Scholarship.

2012            "Butoselma", New Gottsunda library, Uppsala
2012            "Sylvia Pankhurst", Sylvia Pankhurst bench, London Borough of Redredige, London, UK
2012            "Queen of Sheba", Uppsala Cancer Clinic
2013            "Flying Chairs I-II" and "Princess cake I-II", Lunds Universitet, Konstnärliga fakultetens kansli, Bryggeriteatern, Malmö
2016            "Virtual Friends", Uppsala City Library 2016
2017            "Women's Room", "Professor's profile", "Karin Westman Berg", "Ellen Fries", "Pioneer": Uppsala University main
                    building, lecture hall XI, 
2017            "Think free, think big", Uppsala university main building, lecture hall I

 

Berit Sahlström is a member of Swedish Artist's Organisation/KRO, International and Swedish Association of Art Critics/AICA, Nordic Textile Art, Swedish Artists' Region-South/SAC-S, and Textile Art in Skåne/Textil konst i Skåne

2017             Travel scholarship. Bror Ljunggren Memorial Foundation