BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

CV i urval

1974            Kursverksamhetens konstskola, Uppsala.
1990            Fil dr i konstvetenskap
1990-1999   Forskare, lärare, jämställdhetshandläggare, projektledare, Uppsala o Linköpings univ
1999-2006   Forskare, lärare, ämnesansvarig i kultur- o konstvetenskap inkl. 
konstnärlig utveckling, Högskolan i Gävle.
1999-2006   Projektledare, bilateralt samarbete med Center for Visual Art, Univ. of KwaZulu-Natal, Sydafrika.
2006-          Konstnär

Medlemskap

KRO             Konstnärernas Riksorganisation
KC-Syd        Konstnärscentrum Syd/KC-Syd
AICA            Nationella och internationella Konstkritikersamfundet
NTA              Nordic Textile Art
ROSTRUM  Konstnärsägt galleri, Malmö

Utställningar, bl.a.

2007            Cornell Univ., USA
2007            Sylvia Pankhurst Festival, Woodford, London, UK
2008            Femivalen, Uppsala
2008            Fjällstugan, Jönköping
2011            Rosa Huset, Gävle
2012            Uppsala Cancerklinik
2014            Å-huset, Uppsala
2016            Etiopiska vetenskapsakademin, Addis Ababa
2016            Malmö Stadsbibliotek
2018            Sofia University, Tokyo, Japan
2018            Institute of Developing Economies JETRO, Tokyo, Japan
2018            Nanzan University, Japan
2018            Galleri1, Uppsala
2019            Kulturkuben, Vallentuna/Stockholm

Offentliga utsmyckningar

2012            Gottsundabiblioteket, Uppsala
2012            London Borough of Redredige, London, UK
2012            Uppsala Cancerklinik
2013            Lunds Universitet, Konstnärliga fakultetens kansli, Malmö
2016            Stadsbiblioteket, Uppsala
2017            Universitetshuset (sex gobelänger) Uppsala universitet

Författare till bl.a. (böcker, artiklar o texter)

1984            Ryska affischer 1917–1922 (utställningskatalog)
1990            Political Posters in Ethiopia and Mozambique (bok)
1990-talet    Texter i Nationalencyklopedin rörande konst i afrikanska länder
1995            Islamic Art in Subsaharan Africa (bok; red.)
1997            BIldförståelse inom och mellan kulturer  (bok)
2006            "Svensk design – modernism och exotism" (introd.artikel), Nationalmuseums Årsbok

Bokomslag och illustrationer

2010            Encyclopaedia Aethiopica (ill.)
2009            Sylvia Pankhurst, Citizen of the World by S Harrison (bokomslag)
2016            Woven Into the Tapestry. How Five Women Shaped Ethiopian HIstory. Text by Tekeste Negash. Tapestries by
                    Berit Sahlström, Tsehai Publishers, California
2016            Kamp och kärlek: Sara Stridsberg, Chimamanda Ngozi Adichie... av L Kjersén Edman (bokomslag)

Övrigt

2010            BIZ & ART nr 12 sid 35-38  
2011            Uppsala Nya tidning
2016            Ergo
2017            Bror Ljunggrens Minnesfond

...............................

 

After her shorter artistic and longer academic education, Dr. Sahlström initiated courses in African art history at Uppsala University and worked as researcher and art history lecturer in Linköping, Uppsala and Gävle universities in Sweden. She was a project leader in bilateral research and education projects with Center of Visual Art/CVA, Univ. of Kwa-Zulu Natal, South Africa 2000-2006 and she taught courses in artistic development. 

Berit Sahlström has published in the fields of cultural studies, art critic and African art history, such as Political posters in Ethiopia and Mozambique (1990), Islamic Art and Culture in Sub-Saharan Africa (co-ed, 1995), Visual Comprehension within and between cultures (in Swedish, 1997); also texts to the Swedish National Encyclopedia during the 1990's, and she wrote an introductury article, ”The Exotic Design Nation”, her final contribution as an art historian, in National Museum Yearbook, Stockholm 2006.

She has contributed with illustrations to, for example Encyclopaedia Aethiopica, book covers for Sylvia Pankhurst, Citizen of the World, by S. Harrison, and illustrations to Woven Into the Tapestry. How Five Women Shaped Ethiopian History, Text by Tekeste Negash. Tapestries by Berit Sahlström, Tsehai Publishers, Loyola Marymount University,  2016.

Biografical article (in Swedish) by L. Berg, BIZ&ART nr 12 (p 34-38)
 

Selected exhibitions

2007            Cornell Univ., USA
2007            Sylvia Pankhurst Festival, Woodford, London, UK
2008            Women Arts Festival, Uppsala
2008            Fjällstugan, Jönköping, Sweden
2011            Rosa Huset, Gävle, Sweden
2012            Uppsala Cancer Clinic, Sweden
2014            Å-huset, Uppsala, Sweden
2016            Ethiopian Academy of Science, Addis Ababa
2016            Public City Library, Malmö
2018            Sofia University, Tokyo, Japan
2018            Institute of Developing Economies JETRO, Tokyo, Japan
2018            Nanzan University, Japan
2018            Galleri1, Uppsala
2019            Kulturkuben, Vallentuna/Stockholm

Artworks in public spaces

2012            New Gottsunda library, Uppsala
2012            London Borough of Redredige, London, UK
2012            Uppsala Cancer Clinic
2013            Faculty of Art, Lund University (Malmö)
2016            Uppsala City Library
2017            Uppsala University, main building

Berit Sahlström is a member of the major Swedish Artist's Organisation KRO, International and Swedish Associations of Art Critics/AICA, Nordic Textile Art NTA, Swedish Artists' Region-South/SAC-S.

2017 she was awarded travel scholarship by Bror Ljunggren Memorial Foundation (New York, Paris, Vienna)