BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Södra Förstadsgatan 68 A, 214 20 MALMÖ, Sweden

tel 0706-109894

berit.sahlstrom@gmail.com