BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Technique

 

 

 

Jag arbetar i en reviderad, modern form av flamskväv, tekniken som spreds från Flandern till Sverige/Danmark på 1540-talet. Antingen gör jag en skiss i dator, förstorar den till storlek 1:1 och sätter den bakom varpen i den upprättstående vävstolen, eller väver på fri hand. Inslagen av ullgarn kombineras och vävs in, 1-7 trådar i taget, centimeter för centimeter.

 

My tapestries are made in a revised version of  "Flemish weaving" in Sweden, a  weaving technique introduced to Sweden by migrant workers från Flanders in the 1540's. I work on freehand or create and put a full size skech behind the warp in my gobelin loom, developing the motif further during the actual weaving. The picture grows few centimetres a day.