BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Aktuellt / Current events

 

 

 

Väven "Kvinnorum" växer fram. Finns nu i Lärosal XI i universitetshuset i Uppsala.

This tapestry, "Women's Room", now hanging in Lecture room XI in the main university building in Uppsala.

Mars, 2018

Utställning "Five Women" i Japan,  Sophia University, Faculty of Global Studies, Tokyo.

Oktober 2018

Utställning Galleri1, Uppsala, att genomföras tillsammans med och med verk av kollegan Margareta Täxas Johansson, https://skrotkorn.com

 

 

 

 

March 2018

Exbhibition of Five Women", Japan, Sophia Univ., Faculty of Global Studies, Tokyo.

October 2018

Exhibition, Galleri1, Uppsala, to be carried out in cooperation with, and with art works by my colleague Margareta Täxas Johansson, https://skrotkorn.com