BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Aktuellt / Current events

 

 

 

Väven "Kvinnorum" växer fram. Finns nu i Lärosal XI i universitetshuset i Uppsala.

This tapestry, "Women's Room", now hanging in Lecture room XI in the main university building in Uppsala.

Mars-April, 2018

Utställning, Five Women  Sophia University, Tokyo, Japan

May 2018

Utställning, Five Women  Institute of Global Studies, Tokyo, Japan

http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Library/20180601_shiryoukouen.html

Oktober 2018

Utställning Galleri1, Uppsala, att genomföras tillsammans med och med verk av kollegan Margareta Täxas Johansson, https://skrotkorn.com

 

 

March-April 2018

Exbhibition: Five Women, Sophia Univ., Tokyo, Japan

May 2018

Exbhibition: Five Women, Institute of Global Studies, Tokyo, Japan

http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Library/20180601_shiryoukouen.html

October 2018

Exhibition, Galleri1, Uppsala, to be carried out in cooperation with, and with art works by my colleague Margareta Täxas Johansson, https://skrotkorn.com