BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Current events / Aktuellt

Väven "Kvinnorum" växer fram. Finns nu i Lärosal XI i universitetshuset i Uppsala.

This tapestry, "Women's Room", now hanging in Lecture room XI in the main university building in Uppsala.

Källa: Konstvetenskapliga institutionens vänner, Uppsala: 

Lördagen den 18 november 

Att måla med tråd.

En vandring i Uppsala med Berit Sahlström

Hösten exkursion i Uppsala går till två kulturmiljöer som nyligen smyckats med bildvävnader av Berit Sahlström, nämligen Stadsbiblioteket samt det nyrenoverade Universitetshuset.

Berit Sahlström som guidar oss under vandringen, är konstnär med bildvävnader, ofta i stort format, som uttrycksform. Hon bor i Malmö och har en doktorsexamen i konstvetenskap från Uppsala universitet.  Sahlströms verk har visats vid åtskilliga tillfällen i Uppsala, men också vid utställningar i andra svenska städer samt utomlands i USA, England och Etiopien.  Hennes motiv är inträngande tolkningar av personer som varit eller är historiskt, kulturellt eller litterärt betydelsefulla. Många av dem har också haft en stark politisk agenda med sikte på mänskliga fri- och rättigheter.

Vandringen börjar kl 12.30 med samling vid Stadsbiblioteket och går sedan vidare till Universitetshuset. Den avslutas med afternoon tea på Cajsa kök på Uppsala slott kl. 15.00.

Anmälan, info: http://www.kiviuppsala.se/resor