BERIT SAHLSTRÖM         BILDVÄVARE       WEAVING ARTIST

Aktuellt / Current events

 3-18 november 2018: "Vi har våra skäl..." 

Margareta täxas Johansson, objekt
Berit Sahlström, bildvävar

Utställning Galleri1, Sysslomansgatan 1, Uppsala. I samarbete med Uppsala Konstnärsklubb och Studiefrämjandet

VÄLKOMMEN!

....................................

3-18 November 2018, "We have our reasons..."

Margareta täxas Johansson, objects
Berit Sahlström, tapestries

Exhibition, Galleri1, Sysslomansgatan 1, Uppsala. In collaboration with Uppsala Artist's Association and Studiefrämjandet

WELCOME!